Tutorial: How to install and use my mobile presets.

How to import the mobile presets on your phone: För att importera mobil presets till din telefon:

Step 1) Download the free app “Adobe Lightroom photo editor”.

Steg 1) Ladda ner gratis appen ”Adobe Lightroom photo editor”.

Step 2) Register on the app. It is absolutely free and super quick. 

Steg 2) Registrera dig på appen. Det är helt gratis och går snabbt.

Step 3) Download the free app Dropbox.

Steg 3) Ladda ner gratis appen Dropbox.

Step 4) Create a free account. Remember to use the same email adress you used when you made your order.

Steg 4) Skapa ett gratis konto. Kom ihåg att använda samma mail som du angav i din beställning.

Step 5) Use your Mobile and save the preset pack to your dropbox from the email your received, . You get the download link within 24 h after payment.

Steg 5) Använd telefonen och spara preset paketet till din dropbox genom länken i ditt mottagna email. Du kommer få mailet inom 24 h från mottagandet av betalning.

Step 6) Mark all files and press export, then choose save images. This exports the filters into your camera roll. (PS. Don’t be surprised if the files just look white or unedited on your phone. It will change once you upload them into the app.)

Steg 6) Markera alla filer och tryck på exportera och välj sedan spara bilder. Nu sparas filerna till din kamera roll. (Ps. Bli inte förvånad om filerna bara är vita eller ser oredigerade ut i din telefon. Det ändras när du laddar upp dem i appen. )

Step 7) Open the app “Lightroom CC” and create two albums. Name one of them “Jennifer presets” or such and the other one “My Pics” or so. Now import into the “Jennifers prests” album the presets. This is super easy by clicking on the lower right side on the “+” sign and afterwards selecting all DNG files. Now do the same with the album “My Pics” and import from your camera roll here the pictures that you wanna edit.

Steg 7) Öppna appen ”Lightroom CC” och skapa två album. Namnge ett t.ex. ”Jennifers presets/filter” och den andra kanske ”mina bilder”. Nu importera preset filerna från kamera rollen till preset albumet. Detta gör du enkelt genom att klicka på ”+” tecknet och sedan välja alla DNG filer. Nu gör samma med ditt album ”mina bilder” importera dina bilder från kamera rollen.

Step 8) Open Preset album and press the 3 dots in the upper right corner. Choose to Sort by file name, also under View options press to show photo info.

Steg 8) Öppna preset albumet och tryck på de 3 prickarna i övre högra hörnet. Välj att sortera på fil namn, sen under visa tryck på att visa foto info.

Step 9) Choose a picture and Press the 3 dots again and create preset, Name the preset after info. Do this with all the pictures.

Steg 9)välj ett foto och tryck på de 3 prickarna igen och skapa förinställning. Namnge förinställning efter bild info. Gör detta med alla bilder.

Step 10) YAAAAS!! under presets you can now find, all filters saved! Now I usually first check which preset best fits my picture. Afterwards there are only 2 settings that I apply to customize my picture.

Steg 10) YEEY! Under Förinställningar finns nu alla presets!! Nu brukar jag börja med att kolla vilket preset som passar bäst till min bild. Sen är det 2 st inställningar jag gör (om det behövs) för att anpassa bilden.


Step 11)  I first adjust the Light by setting the “Exposure” to lighter or darker. Thereafter, I adjust the skin color by setting the orange tone “Luminance” to softer or stronger.(This is also a great way to apply some “artificial tan”) Now the picture is ready to post. 😀

Steg 11) Jag redigerar först ljuset i bilden genom att röra exponering till ljusare eller mörkare. Därefter redigerar jag hudtonen under färgtonen orange ”luminans” i färgblandaren, till starkare eller svagare. (Här kan ni även fixa lite artificial solbränna) Sen är bilden klar att posta! 😀

It sounds more complicated than it actually is because it is super easy and fast!! I cannot wait to see your pictures so please share them on Instagram with #2bjenniferpreset @2bjenniferpresets for a posssible feature. 😀

Det låter mer komplicerat än det är , det går enkelt och snabbt att redigera i appen. Jag längtar att få se era bilder ! Dela gärna och tagga @2bjenniferpresets #2bjenniferpresets för en möjlighet att bli repostad på sidan. 😀